In deze bijzondere tijd waarbij iedereen de strijd voert tegen het Coronavirus, voeren krantenkoppen met de Coronacrisis en nieuwe regelingen, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de boventoon. Daar het van belang is dat andere, belangrijke regelingen niet worden vergeten, staat in dit artikel de compensatieregeling omtrent de transitievergoeding centraal.

Slapend dienstverband

De werkgever is verplicht om de werknemer tijdens ziekte gedurende de eerste 104 weken minimaal 70% van het loon door te betalen. Gedurende dezelfde periode mag de werkgever werknemer in principe ook niet ontslaan. Indien de werknemer na deze 104 weken nog steeds ziek is, staat de werkgever in beginsel in haar recht om ontslag aan te vragen voor deze werknemer bij de UWV. Indien geen ontslagvergunning wordt aangevraagd, terwijl de werknemer ziek blijft, is er sprake van een slapend dienstverband. Het dienstverband blijft voortbestaan, maar er is geen verplichting meer om loon door te betalen. De reden voor een slapend dienstverband is zodat de werkgever geen verplichting heeft om een transitievergoeding uit te betalen aan de werknemer. Er is namelijk sprake van de verplichte uitbetaling van de transitievergoeding indien een werknemer wordt ontslagen met een ontslagvergunning verkregen vanuit de UWV.

Compensatieregeling transitievergoeding

Een slapend dienstverband leidt onder andere tot onzekerheid bij werknemers. Om dit te voorkomen heeft de Rijksoverheid per 1 april 2020 de compensatieregeling omtrent de transitievergoeding tot leven geroepen. Let op: de hoogte van de compensatie is niet hoger dan de hoogte van de transitievergoeding die verschuldigd was op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken is geëindigd. Hieruit blijkt dat de compensatieregeling enkel bedoeld is als tegemoetkoming voor deze kosten. Dit geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Indien de ziekteperiode van 104 weken vóór 1 juli 2015 is afgelopen, is compensatie niet mogelijk. Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling van de transitievergoeding gelden de volgende voorwaarden:

  1. De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  2. De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
  3. De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Bovenstaande voorwaarden moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • De UWV-ontslagvergunning of de ontbindingsschikking van de rechter;
  • Beëindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • Gebruikte gegevens ten behoeve van de berekening van de transitievergoeding;
  • Bewijs dat de transitievergoeding daadwerkelijk is betaald aan de werknemer.

Uitspraak Hoge Raad biedt uitkomst

Nee, de compensatieregeling transitievergoeding leidt niet tot het einde tijdperk ‘slapend dienstverband’. De uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019 doet dat wel, althans meer. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het dienstverband moet worden beëindigd en daarmee de transitievergoeding dient te worden betaald, zodra de werknemer hier aanspraak op maakt. Dit gebeurt uit hoofde van goed werkgeverschap. Naar aanleiding van deze uitspraak moet de transitievergoeding worden betaald naar de situatie op de datum waarop de loondoorbetalingsplicht na 104 weken is afgelopen. Tot aan deze HR-uitspraak werd veelal doorgeteld bij voortzetting van het slapend dienstverband. Zodoende zorgt deze uitspraak van de Hoge Raad voor het einde tijdperk ‘slapend dienstverband’, zolang de medewerker daadwerkelijk aanspraak zal maken op beëindiging van zijn slapende dienstverband en betaling van de transitievergoeding.

AAme tot uw dienst

De aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding dient te worden ingediend met behulp van de E-herkenning op de website van de UWV. Indien u aanvullende vragen heeft omtrent de compensatieregeling of hulp nodig heeft bij de aanvraag, neem dan gerust contact met ons op via 015-2158815 of via payroll@aame.nl.


1ECLI:NL:HR:2019:1734

Scroll naar top