En altijd is de belastingdienst in de buurt die een aanslag op leggen kon.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ bepaalt de hoogte van belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen.

De WOZ-beschikking is de grondslag voor veel belastingen en heffingen, zoals de OZB, de ‘watersysteemheffing’ van de waterschappen, het eigenwoningforfait of (bij de vakantie- of verhuurde woning) de te belasten waarde in box 3. Zelfs bij de waardebepaling van woningen bij schenken of erven wordt de WOZ-waarde als uitgangspunt gebruikt. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC, zie ook de uitzending van Kassa hierover) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat gemeenten te slordig zijn bij het bepalen van de WOZ-waarde.

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde van uw huis vast. Dit gebeurt door een taxatie, waarbij soortgelijke woningen met elkaar vergeleken worden. De gemeente gaat bij het vaststellen van de WOZ-waarde uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het jaar daarvoor.
U kunt de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met de WOZ-waarde van andere vergelijkbare woningen op de website WOZ-waardeloket.

Wilt u de WOZ-waarde van een huis weten? Dat kunt u op 3 manieren nagaan:

  1. op de website WOZ-waardeloket;
  2. na inloggen met DigiD op de website MijnOverheid.nl;
  3. door te informeren bij de gemeente die de waarde van uw woning vastgesteld heeft.

Indien de waardering te hoog is kunt u binnen 6 weken bezwaar maken na de datum die op de brief staat van de gemeente met uw WOZ-beschikking. Hoe u dat doet leest u op de website Rijksoverheid.nl.

Check WOZ-beschikking

Check uw WOZ-beschikking dus goed. Heeft u alle plussen en minnen van uw woning opgeteld en is de WOZ-waarde volgens u te hoog?

Zorg dat u tijdig een bezwaarschrift indient.

Wilt u dat dit door een van onze adviseurs geschiedt ?
Stuur een e-mail naar Tax@aame.nl met hierin uw verzoek en de beschikking van de WOZ beschikking evenals de reden waarom u denkt dat deze te hoog is.
Een van onze adviseurs neemt dat contact met u op.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven