Deze bedragen zijn van toepassing op nieuwe aanvragen of verlengingsaanvragen die op of na 1 januari 2021 door de Vreemdelingendienst (IND) zijn ontvangen:
Voor kennismigranten gelden vanaf 1 januari 2021 de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8% vakantiegeld:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 4.752
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: € 3.484
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: € 2.497
  • Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart is gewijzigd naar: € 5.567

Ter herinnering: alle bedragen worden op maandbasis bruto berekend, exclusief vakantiegeld, en dienen rechtstreeks op de bankrekening van de werknemer te worden gestort. Vergoedingen kunnen alleen worden opgenomen als aan de volgende cumulatieve eisen wordt voldaan: gespecificeerd, gegarandeerd en structureel maandelijks in geld betaald.

Scroll naar top