Accountants & Belastingadviseurs

Accountants & Belastingadviseurs

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2020

19 september 2019 -

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: – maatregelen ondernemingen; – maatregelen werkgever; – maatregelen internationale situaties; – maatregelen woning; – maatregelen btw & accijnzen; – maatregelen auto & mobiliteit; – maatregelen (vermogende) particulieren; – overige […]

schenkbelasting gift tax

Directeur-Grootaandeelhouder – ‘Neem maar op uit de rekening-courant!’

6 juni 2019 -

In de praktijk zien we wel eens dat directeuren-grootaandeelhouders te pas en te onpas geld uit hun BV opnemen, bijv. om privé wat ruimer te kunnen leven. Uit een recente procedure blijkt dat dit fiscaal helemaal verkeerd kan uitpakken. Wat speelde er? Geen (gebruikelijk) loon. Voor de Rechtbank Noord-Holland speelde een procedure over een directeur-grootaandeelhouder […]

(Uitsluitend) vertrouwen op de website van de Belastingdienst en de Belastingtelefoon of toch niet?

6 juni 2019 -

Op de website van de Belastingdienst staat veel informatie m.b.t. de belastingwetgeving. Tevens geeft de Belastingtelefoon veel informatie over de belastingwetgeving. Betekent dit echter ook dat u mag vertrouwen op deze informatie in een (gerechtelijke) procedure tegen de inspecteur? Belastingwebsite: In een gerechtelijke uitspraak ging het om de vraag of een vrouw die een woonboot […]