Brexit | Werken in Nederland

Op 11 april 2019 hebben de 27 blijvende EU-landen en de Britse regering besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd. Dat betekent dat het VK mee zal moeten doen aan de Europese verkiezingen tussen 23 en 26 mei. Als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd, is de Brexit-datum 31 mei 2019.

Het Verenigd Koninkrijk is voornemens om de Europese Unie te verlaten. Dit heeft gevolgen voor de personen, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, die in Nederland willen blijven wonen en werken.

Als het goed is, heeft de IND informatiebrieven verstuurd over no deal-Brexit. Op deze manier garandeert de IND dat alle VK-onderdanen en hun familieleden die verblijfsrecht hebben in Nederland en in de Basis Registratie Personen (BRP) staan ingeschreven, in het geval er een no-deal Brexit komt, tijdig een verblijfsvergunning ontvangen. Hierin staat dat:

  • Er in Nederland na Brexit een nationale overgangsperiode van 15 maanden geldt tot 1 juli 2020;
  • In deze overgangsperiode de huidige rechten voor verblijf, studie en werk behouden blijven;
  • De IND een tijdelijke verblijfsvergunning stuurt in de vorm van een schriftelijke verklaring waarmee de rechten kunnen worden aangetoond.

De verklaring kan alleen worden gebruikt als tijdelijke verblijfsvergunning in combinatie met een geldig nationaal paspoort. In geval van een no deal-Brexit dient iedere werkgever in bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning van zijn werknemers met een nationaliteit uit het Verenigd Koninkrijk. Indien dit niet het geval is, zal het salaris van de werknemer belast worden tegen het hoogste tarief. Daarnaast dient men er rekening mee te houden dat zowel het paspoort als de verblijfsvergunning benodigd zijn om te reizen.

Bij een VK-onderdaan of als familielid van een VK-onderdaan op datum Brexit die werkzaam is als grensarbeider en die bij een no-deal na Brexit als grensarbeider in Nederland wilt blijven werken, dan kan de er na Brexit een (kosteloze) sticker ‘Verblijfsaantekening algemeen’ in het paspoort opgehaald worden bij een IND-loket. Met deze sticker is de grensarbeider of het familielid tijdens de overgangsperiode vrijgesteld van het TWV-vereiste.

Indien arbeid in loondienst wordt verricht, dient een kopie van deze verklaring of sticker te worden verstuurd naar payroll@aame.nl, zodat kan worden vastgesteld of in Nederland gewerkt mag worden.

 

Voor meer informatie, verwijzen wij u naar de volgende link: https://ind.nl/paginas/brexit.aspx.

Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via 015-2158815 of via payroll@aame.nl.

Contact