Brexit: ben jij al bekend met deze aandachtspunten?

Het zal u niet ontgaan zijn dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU per 31 december 2020 definitief heeft verlaten. Dit heeft gevolgen voor de loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheidspositie van werknemers, die in de EU-lidstaten en het VK werken. Hierna komt aan de orde wat deze gevolgen voor u als werkgever of werknemer inhouden.

Terugtrekkingsakkoord

Om te bepalen wat de exacte gevolgen zijn, is allereerst van belang om te bepalen of een werknemer onder het Terugtrekkingsakkoord valt. Dit is het geval als een werknemer op december 2020 werkzaam is tussen de EU en het VK en deze werkzaamheden vanaf 1 januari 2021 worden voortgezet.

Loon-en inkomstenbelasting

Als een werknemer onder het Terugtrekkingsakkoord valt, blijft hij recht houden op een aantal regelingen en voordelen. Zo blijft een werknemer onder het Terugtrekkingsakkoord recht houden op het belastingdeel van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit betekent dat de werknemer minder loon- en inkomstenbelasting betaalt in Nederland. Bovendien is een werknemer die inwoner is van het VK een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dit betekent dat de werknemer gebruik kan maken van dezelfde belastingvoordelen als een inwoner van Nederland.

Op het moment dat een werknemer niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van het Terugtrekkingsakkoord valt hij onder de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (HSO). De hiervoor genoemde voordelen kunnen dan niet worden gebruikt door deze werknemer.

Sociale zekerheid

Met betrekking tot de sociale zekerheid is het belangrijk om bij elke nieuwe indiensttreding na te gaan of de werknemer onder het Terugtrekkingsakkoord of onder de HSO valt. In beide gevallen is de hoofdregel dus dat de werknemer verzekerd is in het land waar hij werkt. Echter, onder de HSO gelden andere uitzonderingen dan onder het Terugtrekkingsakkoord. De sociale zekerheidspositie zal dus van geval tot geval bepaald moeten worden.

Hulp nodig? Kom in contact met ons!

Wij hopen dat de bovenstaande aandachtspunten u meer duidelijkheid geven over de gevolgen van Brexit in het kader van loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheid. In geval u vragen heeft of hulp verlangt, twijfel dan niet om contact op te nemen met ons. U kunt ons bereiken via payroll[at]aame[d0t]nl of 015 215 88 15.

Contact