De periode voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2021 is begonnen. “Leuker kunnen wij het niet maken, maar wel makkelijker”, een paar jaar geleden een veel gehoorde slogan van de Nederlandse Belastingdienst op de radio en de televisie in deze tijd van het jaar. De komende weken begint de aangiftecampagne van de Belastingdienst weer en kunt u op tv en radio weer de reclames verwachten, waarbij de Belastingdienst u aanmoedigt om aangifte inkomstenbelasting te doen en uw aangifte voor 1 mei in te dienen.

Moet mijn aangifte inkomstenbelasting 2021 voor 1 mei 2022 zijn ingediend?

Ieder jaar leidt deze campagne tot telefoontjes van onze (mogelijke) cliënten die ons in paniek bellen dat ze nog aangifte moeten doen.

Niet iedereen is echter verplicht om aangifte te doen. Alleen als u een uitnodigingsbrief voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2021 heeft ontvangen dan geldt voor u de aangiftedeadline van 1 mei 2022.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen dan geldt deze deadline niet voor u. In dat geval heeft u 5 jaar de tijd om aangifte te doen en uw (mogelijke) belastingteruggaaf te claimen.

Help! Op dit moment heb ik geen tijd om mijn aangifte te doen! Hoe kan ik een boete voorkomen?

Zoals gezegd, indien u een uitnodigingsbrief voor het doen van aangifte inkomstenbelasting heeft ontvangen dan moet uw aangifte in principe voor 1 mei zijn ingediend. Doet u dat niet dan kan de Belastingdienst een boete opleggen van € 385 – € 5.514. Maar wees gerust, de Belastingdienst stuurt u eerst nog herinneringen dat u nog aangifte moet doen, er is dus genoeg tijd om boetes te voorkomen.

Heeft u meer tijd nodig dan kunt u de Belastingdienst ook verzoeken om de aangiftetermijn te verlengen naar 1 september.

Daarnaast maken belastingintermediairs, zoals AAme Accountants & Belastingadviseurs, gebruik van de zogenaamde uitstelregeling. Hiermee wordt de indientermijn voor uw aangifte inkomstenbelasting 2021 verlengd naar 1 mei 2023.

Dus geen stress. Er is dus meer dan genoeg tijd om uw aangifte in te dienen!

2021 is mijn migratiejaar? Moet ik aangifte inkomstenbelasting?

Onze ervaring is dat u voor het eerste jaar in Nederland geen uitnodigingsbrief voor het doen van aangifte inkomstenbelasting 2021 zult ontvangen.

Belangrijk om te weten is dat het wellicht voordelig kan zijn om aangifte te doen over het jaar dat u in Nederland bent komen wonen en werken (of voor het jaar dat u Nederland heeft verlaten) en heeft u mogelijk recht op een belastingteruggaaf.
De reden is dat de salarisafdeling van uw werkgever rekening houdt met uw jaarsalaris voor de maandelijkse loonbelastinginhouding. Bij het doen van aangifte houdt u rekening met het daadwerkelijk ontvangen brutosalaris en belastingperiode. Hierdoor komt u mogelijk in aanmerking voor een belastingteruggaaf.

Help! Ik heb nog geen blauwe envelop/uitnodigingsbrief ontvangen? Moet ik dan geen aangifte doen?

In de meeste situaties is de loonbelasting inhouding door uw werkgever voldoende voor uw belastingverplichtingen en ontvangt u daarom geen uitnodigingsbrief.

Het kan voordelig zijn voor u om aangifte inkomstenbelasting te doen als u bepaalde aftrekposten heeft, recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, recht heeft op het belastingdeel van de heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen en de uitbetaling van de algemene heffingskorting voor fiscale partners die zelf niet werken.

Zoals de Belastingdienst zei “Leuker kunnen wij het niet maken, maar wel makkelijker” en maakt u niet te veel zorgen om de reclamecampagnes op de radio en tv; er is vaak meer dan genoeg tijd om uw aangifte te doen.

Laat geen geld liggen én open altijd blauwe enveloppen om zo te voorkomen dat u een deadline mist en de Belastingdienst een boete zal opleggen.

Bij Aame Accountants & Belastingadviseurs adopteren wij graag de slogan van de Belastingdienst: “Leuker kunnen wij het niet maken, maar wel proberen wij u zoveel mogelijk te ontzorgen en het voor u zo makkelijk mogelijk te maken”.

Is het voor u tijd om aangifte te doen?

Heeft u vragen of hulp nodig heeft bij uw aangifte inkomstenbelasting 2021? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Aame Accountants & Belastingadviseurs, wij zijn u graag van dienst en wij stellen u graag gerust.


Scroll naar top