‘Welkom aan boord van AAmezing Airways.

Na het opstijgen komen wij met de meest spraakmakende HR & Salaris wijzigingen. Want we gaan naar 2022.

Nu de wintertijd is begonnen, Sinterklaas binnenkort in ons koude kikkerlandje zal aanmeren en de tuincentra hun kerstversiering van stal hebben gehaald, begint iedereen zich op te maken voor het einde van het jaar en de entrance van 2022, waarbij de nieuwjaarwensen weer op de deurmat zullen vallen, of per e-mail of Whatsapp zullen binnenstromen.

“Happy New Year”
“Best of Wishes for 2022”
“Cheers to the New Year”
“2022 will be our year”

De nieuwjaarwensen staan voor ons ook in het teken van het afsluiten van het loonjaar en het opstarten van het nieuwe bruisende jaar. Hierbij staan het doorvoeren van en het adviseren en het informeren van cliënten over de belangrijkste wijzigingen op zowel het HR vakgebied als in de salarisadministratie centraal.

Gezien de hoeveelheid wijzigingen heb ik een selectie gefilterd van de meest spraakmakende wijzigingen.

Tenslotte kunt u ons te allen tijde persoonlijk contacten om alle wijzigingen en meebrengende veranderingen uitgebreid door te nemen. Als uw ontzorgende adviseur staan wij paraat om u op een simpele manier te voorzien van de juiste informatie.

Indien er vragen zijn of wij kunnen u werk uit handen nemen, schroom dan niet om contact op te nemen met uw AAmezing Accountmanager.

Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht en namens de gehele AAmezing bemanning wens ik u een prettige en informatieve voorbereiding op 2022!

Vlieg mee met AAmezing Airway.’

1. Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag. Met deze thuiswerkkostenvergoeding kunnen de extra uitgaven van thuiswerkers gecompenseerd worden.

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft ook bestaan. Deze vergoeding is maximaal 0,19 euro per kilometer. Als werkgever moet je kiezen welke van de twee vergoedingen je toepast: óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding.

2. Vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte bedraagt tot en met het fiscale loon van € 400.000 1,7 procent. Over het meerdere van het fiscale loon is de vrije ruimte 1,18 procent.

3. Wijziging Cap in bijtelling emissievrije personenauto’s

Vanaf 1 januari 2022 wordt er in 2 stappen een verlaging doorgevoerd. Eerst een korting geldt van 6% op de bijtelling op de cap van € 35.000 en vanaf 2023 op de cap van € 30.000.

4. Bijtelling leaseauto’s

Voor privégebruik van leaseauto’s moet je een bedrag van de cataloguswaarde optellen bij je belastbare inkomen, welke normaal gesproken 22% van de cataloguswaarde is.
Het bijtellingstarief voor elektrische auto’s stijgt in 2022 naar 16 procent van de cataloguswaarde. Daarbij gaat de catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage geldt omlaag naar 35.000 euro. Daarboven betaal je het hoge bijtellingstarief van 22 procent.

5. Gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups verlengd

De regeling voor gebruikelijk loon voor start-ups is verlengd tot 1 januari 2023. Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouders mag de eerste 3 jaar worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

6. Keuze in heffingsmoment aandelenoptierechten

De werknemer kan vanaf 1 januari 2022 kiezen wanneer belasting wordt geheven:

  • De werknemer betaalt belasting op het moment waarop de aandelen verhandelbaar zijn.
  • De werknemer betaalt belasting op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen.

7. Aanpassingen WBSO ter vereenvoudiging

Er ligt een voorstel om een aantal wijzigingen door te voeren om de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek verder te vereenvoudigen. Daarnaast dient er een verduidelijking van alleen kosten en uitgaven die aangevraagd zijn en waarvoor een S&O-afdrachtvermindering toegekend is, kunnen worden opgevoerd bij de mededeling.

8. STAP-budget

Werknemers kunnen zelfstandig met behulp van een subsidie werken aan hun scholing en ontwikkeling. Vanaf 1 maart 2022 is voor het volgen van een opleiding en ontwikkeling een budget van € 1.000 per persoon per jaar beschikbaar.
Hiermee is de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven per 1 januari 2022 vervangen.

9. Betaald ouderschapsverlof

In 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof voor beide ouders ingevoerd. Vanaf 2 augustus krijgen ouders de kans om negen weken betaald verlof op te nemen om tijd met het pasgeboren kind door te brengen. De tijd kan tussen partners verdeeld worden. Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen kiezen hoe ze werk en zorg combineren, krijgen ouders voortaan de eerste negen weken een uitkering van 50 procent van hun dagloon (tot 50 procent van het maximum dagloon).

10. Opschorting 30% bij overwerk

In 2021 heeft het kabinet de 30% overwerkregeling tijdelijk helemaal opgeschort. Vanaf 1 januari 2022 geldt de 30%-toets weer voor alle werkgevers.

11. Minimumloon

Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat je minimaal moet betalen aan je werknemers. De hoogte van het minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast.
Het wettelijk minimumloon geldt voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers die jonger zijn dan 21 is er het minimum jeugdloon. Zij krijgen een vastgesteld percentage van het minimumloon.

12. Uitbreiding begrip “administratieplichtingen”

Aan de huidige opvraag van uitbetaalde bedragen aan derden, ook wel bekend als het IB-47 formulier, ontbreekt de wettelijke basis om ook het burgerservicenummer (BSN) uit te vragen. Vanaf 1 januari 2022 geldt daarom een nieuwe renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen om alsnog in deze voldoende wettelijke basis te voorzien. Deze nieuwe renseigneringsverplichting is zonder meer van toepassing, ongeacht of de Belastingdienst heeft verzocht om aanlevering van gegevens. De nieuwe renseigneringsverplichting is daarmee breder dan de huidige opvraag en brengt daarom aanvullende administratieve verplichtingen met zich mee.

De nieuwe renseigneringsverplichting is van toepassing op twee groepen administratieplichtigen. De eerste groep wordt gevormd door de inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen.

De nieuwe renseigneringsverplichting is van toepassing wanneer een inhoudingsplichtige een betaling doet aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten, die zijn verricht voor ofwel de inhoudingsplichtige zelf danwel een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap. Daarnaast geldt de renseigneringsverplichting voor betalingen aan rechthebbenden door collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

13. Wijzigingen aangifte loonheffingen

In 2022 vindt een aantal wijzigingen plaats van rubrieken in de aangifte loonheffingen.

  • Nieuwe rubrieken voor Aof
  • Code K (kindverlof)
  • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
  • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag

14. Geen rookruimtes meer

Per 1 januari 2022 geldt het rookverbod voor alle ruimtes, gebouwen en inrichtingen waar gewerkt wordt. Daarom moeten rookruimtes verdwijnen. Deze waren sinds 1 juli van het huidige jaar al afgeschaft in overheidsgebouwen.

Scroll naar top