Overig advies

Overig advies

Naast de reeds genoemde veel voorkomende advieswerkzaamheden, adviseren wij cliënten ook met betrekking tot:

  • De inkeerregeling: het vrijwillig informeren van de Belastingdienst inzake niet eerder aangegeven buitenlands inkomen of vermogen.
  • Onzakelijke leningproblematiek: lening aan gelieerde/verbonden partijen (groepsvennootschappen of directeur-grootaandeelhouders), oplopende vordering/schulden, pensioen in eigen beheer.
  • Het Nederlandse belastingstelsel: uw specifieke situatie, zoals in geval van grensoverschrijdend wonen en werken, emigratie en verplichtingen.
  • Internationaal belastingrecht: belastingverdragen, heffingstechnieken, de 183 dagen regeling en fiscale optimalisatie tussen twee landen.