Ga verstandig met uw vermogen om

Onze adviseurs begeleiden en adviseren u graag. Neem gerust contact op voor een persoonlijk estate-planning gesprek.

Neem contact op
Estate-planning

Estate-planning draait om het zo gunstig mogelijk overdragen van vermogens. Gelet op de vele haken en ogen is het verstandig om hier tijdig over na te denken en een specialist in te schakelen voor persoonlijk advies. U wilt tevens dat uw (familie)vermogen (bijvoorbeeld in geval van overlijden) zo gunstig mogelijk wordt overgedragen aan de volgende generatie of andere begunstigden.

 

Vermogensbeheer

U heeft uw vermogen veel tijd en aandacht gegeven. Het is dan ook verstandig om goed in kaart te brengen wat er met uw vermogen zal gebeuren indien u komt te overlijden. U wilt tevens dat uw erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen over het vermogen dat hen toekomt. Hierbij is het belangrijk om tijdig na te denken over vraagstukken omtrent schenkingen, huwelijk, kinderen, testamenten en wellicht uw eigen bedrijf.

 

Erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die wordt geheven over een erfenis. Op het moment dat iemand uit een erfenis eigendommen verkrijgt, kan deze persoon over de waarde van deze eigendommen erfbelasting verschuldigd zijn. Of erfbelasting verschuldigd is, hangt af van de hoogte van het erfdeel en de relatie tussen de overledene en de verkrijger.

 

Zaken die onder andere aan bod komen

Wanneer het gaat om estate-planning is het verstandig aan de volgende zaken aandacht te besteden:

  • Schenkingsplan;
  • Lenen bij de familiebank;
  • Testamentcheck (is het testament nog up-to-date);
  • Controle van de huwelijkse voorwaarden/gemeenschap van goederen;
  • Onderneming en bedrijfsopvolging;
  • Echtscheiding;
  • Verdeling nalatenschap.

estate planning

 

Schenkbelasting

Schenkbelasting is belasting die wordt geheven over schenkingen in Nederland. Op het moment dat iemand een schenking ontvangt, kan de verkrijger over de waarde van de schenking schenkbelasting verschuldigd zijn.

 

Advies op maat

Onze specialisten beschikken over de kennis en kunde om u te adviseren over de meest gunstige erfbelasting posities en regelingen. Neem gerust contact op voor een persoonlijk estate-planning gesprek.

Neem contact op