Toeslagen

Toeslagen

Door middel van toeslagen komt de Nederlandse overheid mensen tegemoet in hun kosten. Er zijn vier verschillende toeslagen waar u aanspraak op kunt maken, namelijk:

 1. Zorgtoeslag;
 2. Huurtoeslag;
 3. Kinderopvangtoeslag;
 4. Kindgebondenbudget.

 

Veel voorkomende vragen zijn:

 • Heb ik recht op toeslagen?
 • Hoeveel toeslag kan ik krijgen?
 • Wie is mijn toeslagpartner?
 • Wanneer moet ik mijn toeslagen aanvragen?

 

Zorgtoeslag (2021)

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U en uw toeslagpartner hebben een Nederlandse zorgverzekering;
 • Uw (gezamenlijke) inkomen ligt niet boven de grens;
 • De waarde van uw gezamenlijke bezittingen ligt niet boven de grens;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, de nationaliteit van een EU-land of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.

Indien u in aanmerking komt is de maximale hoogte van de toeslag:

 • Met toeslagpartner: €207 per maand;
 • Zonder toeslagpartner: €107 per maand.

 

Huurtoeslag

De huurtoeslag is een bijdrage in de kosten die u betaalt voor uw huurwoning in Nederland. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurtoeslag zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft een huurovereenkomst;
 • U huurt een zelfstandige woonruimte;
 • U staat (samen met uw toeslagpartner of huisgenoot) geregistreerd op hetzelfde adres bij de gemeente;
 • U (en uw toeslagpartner of huisgenoot) hebben de Nederlandse nationaliteit, een EU nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • De huur, het (gezamenlijke) inkomen en (gezamenlijke) bezittingen liggen niet boven de grens.

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van diverse factoren, waaronder huurbedrag, (gezamenlijk) inkomen en bezittingen en leeftijd.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u betaalt aan een geregistreerd kinderdagverblijf of een gastouder. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag zijn:

 • U (en uw toeslagpartner) werken beiden, nemen deel aan een reïntegratie programma, volgen een studie of de inburgeringscursus;
 • U ontvangt kinderbijslag, een bijdrage voor pleegouderschap of u onderhoudt het kind in belangrijke mate;
 • U heeft een contract afgesloten met het kindercentrum of gastouderbureau;
 • U en uw kind staan geregistreerd op hetzelfde adres;
 • U betaalt zelf een deel van de kosten voor de kinderopvang (de eigen bijdrage);
 • Uw kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.

Houd u er echter wel rekening mee dat er bepaalde ‘grenzen’ zijn. Zo kunt u maximaal voor 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen en is de toekenning gebaseerd op het aantal werkuren van de ouder(s) en het (gezamenlijke) inkomen.

 

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders in de kosten voor hun kinderen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor kindgebonden budget budget zijn:

 • U heeft een of meerdere kinderen onder 18 jaar;
 • U ontvangt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank;
 • U heeft een Nederlands paspoort, EU paspoort of een geldige verblijfsvergunning;
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog;
 • De waarde van uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

 

Toeslagen aanvragen

U kunt zelf redelijk eenvoudig nagaan of u in aanmerking komt voor een of meerdere toeslagen. Op de site van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken om erachter te komen of u in aanmerking komt voor een of meerdere toeslagen. Daarnaast kunt u op deze website met uw DigiD ook uw aanvraag indienen.

Neem gerust contact op met een van onze adviseurs indien u vragen heeft.

Neem contact op