Schenkbelasting

Schenkbelasting

Schenkbelasting is belasting die wordt geheven over schenkingen in Nederland. Op het moment dat iemand een schenking ontvangt, kan de verkrijger over de waarde van de schenking schenkbelasting verschuldigd zijn.

Veel voorkomende vragen zijn:

 • Hoe zit het met een belastingvrij schenken voor een koopwoning?
 • Mag ik een schenking aan een goed doel aftrekken?
 • Schenken op papier wat is dat?
 • Hoe betaal ik zo min mogelijk schenkbelasting?
 • Hoe hoog is de schenkvrijstelling?

Met het nemen van de juiste stappen kan een fors bedrag aan schenkbelasting worden bespaard als u uw (klein)kinderen of anderen financieel wilt ondersteunen bij bijvoorbeeld de aankoop van een eigen woning of het bijdragen aan een dure studie.

De belastingadviseurs van AAme Accountants & Belastingadviseurs bespreken graag de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie en stemmen bijvoorbeeld graag een schenkingsplan met u af, zodat tijdens leven optimaal gebruik kan worden gemaakt van de jaarlijkse en/of eenmalig verhoogde schenkvrijstellingen met als bijkomend voordeel dat bij een toekomstig overlijden zo min mogelijk erfbelasting is verschuldigd.

 

Tarieven (2021)

De hoogte van de schenkbelasting is afhankelijk van uw relatie met de schenker. Zo betaalt een partner of kind van de schenker bijvoorbeeld minder belasting dan broer, zus of iemand die geen familie is. Onderstaand verduidelijken we dit.

Waarde schenking: € 0 – € 128.750

 • Partner en (pleeg)kinderen: 10%
 • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 18%
 • Overige personen: 30%

Waarde schenking: € 128.750 en meer

 • Partner en (pleeg)kinderen: 20%
 • Kleinkinderen en verdere afstammelingen: 36%
 • Overige personen: 40%

Vrijstellingen (2021)

Afhankelijk van de situatie, doel van de schenking en de relatie tussen de schenker en de verkrijger bestaan er vrijstellingen. Voorbeelden van deze vrijstellingen zijn:

 • Aan uw kinderen mag u jaarlijks € 6.604 schenken;
 • Aan uw kinderen van 18 tot 40 jaar oud mag u eenmalig € 26.881 (vrij besteedbaar) tot € 55.996 voor een dure studie schenken;
 • Aan uw kinderen van 18 tot 40 jaar mag u eenmalig € 105.302 schenken voor de aankoop of verbouwing van een koophuis;
 • Aan overige ontvangers mag u jaarlijks € 3.244 schenken;
 • Aan overige ontvangers tot 40 jaar mag u eenmalig tot € 105.302 schenken voor besteding aan de eigen woning.

 

Zo gunstig mogelijk schenken

Onze adviseurs bespreken graag de mogelijkheden door zodat u zo gunstig mogelijk een schenking kan overdragen of ontvangen. Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op