Informatie Doorlopende machtigingen

Veel persoonlijke informatie is al bij de Belastingdienst bekend. Sinds kort kan AAme als uw intermediair namens u bij de Belastingdienst een aanvraag indienen voor doorlopende machtigingen voor toekomstige belastingjaren. Met deze machtiging kunnen wij uw al bekend zijnde belastinggegevens (vooraf ingevulde aangifte-gegevens (VIA)) bij de Belastingdienst ophalen en ontvangen wij de digitale kopieën van uw aanslagen.

De afgelopen jaren kon AAme al gebruik maken van deze gegevens bij de Belastingdienst. Echter moest er jaarlijks een machtiging worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurde dan ieder jaar een autorisatiebrief met een machtigingscode die door u (tijdig) geactiveerd moest worden.

Goedkeuring doorlopende machtiging

Met deze doorlopende machtiging geeft u uw éénmalige goedkeuring dat wij namens u voor toekomstige jaren uw vooraf ingevulde aangifte-gegevens (VIA) en/of digitale kopieën van uw aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting mogen ontvangen. Deze machtiging zal actief zijn tot het moment dat deze machtiging wordt ingetrokken.

Let op! Wilt u gebruik maken van deze doorlopende machtiging voor belastingjaar 2021? Dan moet deze éénmalige machtiging vóór 15 november 2021 aangevraagd én geactiveerd zijn bij de Belastingdienst. Wij verzoeken u daarom om vóór 20 oktober 2021 aan ons te laten weten of u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, zodat wij deze machtiging tijdig kunnen aanvragen.

Wat zijn de voordelen voor u met deze doorlopende machtigingen?

Het voordeel van het aanvragen van een doorlopende machtiging is dat:

  • Bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting wij gebruik kunnen maken van de bij de Belastingdienst aanwezige informatie;
  • Door gebruik te maken van deze gegevens kunnen wij sneller, efficiënter en dus goedkoper werken;
  • U ontvangt een overzicht met welke onderbouwende stukken wij onder anderen van u nodig hebben;
  • De kans kleiner wordt dat er informatie ontbreekt;
  • Wij geautomatiseerd en digitaal uw aanslagen voor u kunnen controleren;
  • Wij niet meer ieder jaar een verzoek naar de Belastingdienst hoeven te sturen;
  • En vooral: u hoeft niet meer ieder jaar uw machtingscode binnen een bepaalde tijd te activeren.

Uw VIA-gegevens verwerken wij in onze vragenlijst ten behoeve van het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u ziet welke informatie wij in elk geval van u nodig hebben.

Vooraf ingevulde aangifte

Doorlopende machtigingen geregistreerd vóór 15 november 2021?

Als de doorlopende machtiging geregistreerd is vóór 15 november 2021 dan kunnen wij uw belastinggegevens ophalen bij de Belastingdienst ten behoeve van uw aangifte inkomstenbelasting 2021 en ook voor toekomstige jaren.

Wat gebeurt er als u de aanvraag afkeurt?

Maakt u liever geen gebruik van deze doorlopende machtiging dan is dat uiteraard geen probleem. Ook dan zijn wij u gewoon graag van dienst met het opstellen van uw aangifte.

Vragen?

Neem dan contact op met uw adviseur of stuur een e-mail naar tax[at]aame[d0t]nl.