De diensten van AAme

AAme Adviseurs biedt de volgende diensten aan:

AAme Accountants en Belastingadviseurs B.V.

AAME-ACCOUNTANTS:

 • Opstellen jaarrekening
 • Financiële administratie (online)
 • Begeleiding voor starters
 • Kasstroomanalyse
 • Risico analyse
 • Zakelijke financiering
 • Optimalisatie van het betalingssysteem
 • Overname van financiering en bedrijfsopvolging
 • Onafhankelijke, financiële counter-expertise of ondersteuning bij de interpretatie van de jaarcijfers of kredietfaciliteiten
 • Debiteurenbeheer
 • Facturering

AAME BELASTINGADVISEURS:

 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Aangifte loonbelasting
 • Vastgoed planning
 • Aanvraag kinderopvangtoeslag
 • Overige belastingen

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BELASTINGADVISEUR:

 • Voorbereiding op de belastingcontrole;
 • Het bepalen van standpunten en onderhandelingen met de Belastingdienst;
 • Behandeling van belastingaanslagen;
 • Naleving van fiscale informatieverplichtingen;
 • Behandeling van fiscaal verzuim en boetes voor overtredingen;
 • Formaliseren van vaststellingsovereenkomsten;
 • Het indienen van bezwaarschriften;
 • Het voeren van fiscale procedures voor de rechtbank, het hof van beroep en de Hoge Raad.

AAme Salarisadviseurs B.V.

AAme Salarisadviseurs B.V. bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Salarisadviseurs
 • Sales en marketing

Dienend leider: Shiromani Sardjoe (directeur AAme Salarisadviseurs B.V.)

AAME SALARISADVISEURS:

 • Salarisadministratie (maatwerk)
 • Aanvraag voor een werkvergunning
 • Aanvraag kennismigrantenregeling
 • Aanvraag voor de 30% -regeling
 • HR-oplossingen (human resources)
 • Hulp bij het aanvragen van de NEN-4400 certificering
 • Advieswerkzaamheden op het gebied van arbeidsrecht, inclusief cao’s

AAme Legal B.V.

AAme Legal bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Bedrijfsjurist / juridisch adviseur
 • Contract management

Dienende leider: Laura Zuydgeest.

AAME LEGAL B.V.:

 • Juridische dienstverlening, waaronder arbeidsrecht en contractenrecht;
 • HR-portaal MKB-loket;
 • HR-portaal internationale Recruitment-industrie;
 • Interne dienstverlening AAme Adviseurs, Accountants, Belasting- en Salarisadviseurs;
 • Interne diensten AAme Solution Providers.

 

AAme Solutions

AAme Solutions heeft vijf dochterondernemingen:

 • Personeelsoplossingen en contracten
 • Oplossingen voor het werken met aannemers / expats
 • Oplossingen voor het werken met freelancers
 • Contractmanagement
 • Kennismigranten

DE DOCHTERONDERNEMINGEN:

AAme Solution Providers B.V. is de beheermaatschappij voor alle detacheringsoplossingen voor opdrachtgevers.

AAme Premium Solutions B.V. / AAme Management Precision B.V.

Beheer / overkoepelende bedrijven, die een consultancy-constructie bieden voor het werken met aannemers en expats. Een overkoepelend bedrijf is een bedrijf dat het formele werkgeverschap van de klant overneemt.

 • AAme Premium Solutions is aangemeld bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) voor de kennismigrantenregeling;
 • AAme Premium Solutions is NEN 4400-1 gecertificeerd en is opgenomen in het SNA (Stichting Normering Arbeid) register
 • AAme Premium Solutions heeft een eigen G-account;

AAme Flex Solutions B.V.

Beheerder / overkoepelend bedrijf en biedt een oplossing voor het werken met aannemers en expats conform de NBBU cao.

 • AFS is aangemeld bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) voor de kennismigrantenregeling;
 • AFS is NEN 4400-1 gecertificeerd en is opgenomen in het SNA (Stichting Normering Arbeid) register;
 • AFS heeft een eigen G-rekening.

ACS No.1 B.V.

AAme biedt via ACS No. 1 B.V. een oplossing voor opdrachtgevers om binnen de Nederlandse wet- en regelgeving zorgeloos met freelancers te kunnen werken. Hiervoor voert AAme de volgende diensten uit:

 • Volledig werken volgens de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA);
 • ACS is NEN 4400-1 gecertificeerd en is opgenomen in het SNA (Stichting Normering Arbeid) register;
 • Contracten controleren en / of beheren;
 • Documentbeheer (vaststellen identiteit, uittreksel Kamer van Koophandel, etc.);
 • Vermindering van de aansprakelijkheid van de huurder (indien van toepassing);
 • Bescherming tegen arbeidsaansprakelijkheid en aansprakelijkheid op het gebied van sociale verzekeringen.
 • Controle van verzekeringen (bv. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering);

Om deze oplossing voor u zo aangenaam mogelijk te maken, bieden wij u de volgende twee oplossingen aan:

 • AAme Contractor Solutions fungeert als contractspartij. Dit betekent dat de zzp’er de opdrachtgever factureert via AAme Contractor Solutions.
 • AAme Contractor Solutions controleert of voornoemde diensten correct worden uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving, zonder contractspartij te zijn.

AAme Contractor Solutions No.10 B.V.

AAme biedt via AAme Contractor Solutions No. 10 B.V. een oplossing voor opdrachtgevers om zorgeloos te kunnen werken met zelfstandigen, zelfstandigen, in België binnen de Belgische wet- en regelgeving. Dit is een nieuw product binnen de dienstensector. Binnen deze oplossing kan de zelfstandige werken als eenmanszaak of als bestuurder en aandeelhouder van zijn bedrijf.

 • Controle of er sprake is van schijnzelfstandigheid;
 • Controle of er in België een vaste inrichting is;
 • Volledig werken volgens de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA);
 • Contractmanagement;
 • Documentbeheer (vaststellen identiteit, uittreksel Kamer van Koophandel, etc.);
 • Controle van verzekeringen (bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheidsverzekering);
 • Controle van een A1-verklaring;
 • Limosa-rapport;
 • Op verzoek van de zelfstandige een indicatieve berekening maken indien er een vaste inrichting is; Indien er een vaste inrichting is, kunnen wij, op verzoek van de zelfstandige, hem of haar informeren over de verplichtingen (KBO-registratie, RSZ, BTW etc.).

Om deze oplossing voor de klant zo aangenaam mogelijk te maken, biedt AAme de volgende oplossingen:

 • AAme Contractor Solutions No. 10 fungeert als contractspartij. Dit betekent dat de zelfstandige via AAme Contractor Solutions factureert aan de opdrachtgever van ACS nr. 10;
 • Bovenstaande diensten, of een deel daarvan, kunnen ook worden uitgevoerd zonder dat AAme Contractor Solutions No. 10 contractspartij is.