AAme als uw corona- en klimaatadviseur?

We klimmen langzaam uit het economische dal nu het coronavirus beter onder controle lijkt te zijn. Dat neemt niet weg dat de echte economische klappen nog moeten komen. Het overheidsgeld zorgt nu voor een kleine buffer, bijvoorbeeld door werkloosheid te voorkomen en werkgevers via de NOW-regeling financieel te ondersteunen of door een tegemoetkoming in de vaste lasten. De huidige steunpakketten van de overheid zijn vooral bedoeld om de economie te stutten en daardoor zijn er tot nu toe weinig ontslagen gevallen en weinig bedrijven omgevallen.

Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe steunpakketten meer op de post-corona economie zijn gericht en bedoeld zijn om bedrijven de mogelijkheid te bieden zichzelf om te vormen naar deze post-corona economie. Steeds meer lidstaten van de Europese Unie lijken aan te sturen op een nieuw steunpakket op Europees niveau i.p.v. nationaal niveau. De Europese Commissie-Von der Leyen heeft de afgelopen tijd dan ook flink wat voorstellen gedaan en wat daarin duidelijk naar voren komt is dat in de post-corona economie de klimaatcrisis het nieuwe speerpunt is. Steeds nadrukkelijker wijzen financiële toezichthouders en de Europese Commissie-Von der Leyen op de economische risico’s die worden gelopen door de klimaatcrisis De Nederlandsche Bank omschreef enige tijd geleden de coronacrisis als een komeet inslag op aarde en de klimaatcrisis als een botsing tussen planeten. De omschrijving geeft maar aan dat volgens de Nederlandsche Bank de gevolgen van de klimaatcrisis vele malen groter zijn dan de coronacrisis. Het zijn voorstellen maar de richting is duidelijk en daarmee is het dus hoog tijd om als accountant en ondernemer voor te sorteren op deze ontwikkelingen. Hieronder een overzicht van de (eerste) klimaatplannen en wat dit betekent voor het midden- en kleinbedrijf.

De (eerste) klimaatplannen van de Europese Commissie-Von der Leyen:

 • de lucht- en scheepvaart moeten belasting op brandstof gaan betalen, wat in het kader van internationale verdragen eerder niet het geval was
 • de uitstoot van lucht- en scheepvaart wordt onderdeel van het emissiehandelssysteem
 • driekwart van het transport van goederen over de weg moet naar spoor en waterwegen verplaatst worden
 • er komen meer kilometer- en tolheffingen voor weggebruik
 • er wordt geïnvesteerd in een miljoen laadpunten voor elektrische auto’s, waarbij de Commissie vooral in dunbevolkte regio’s sterk bijdraagt aan de financiering
 • tegen 2030 moeten alle verpakkingen recyclebaar zijn
 • tegen 2030 moet de staalproductie CO2 -neutraal zijn
 • de textiel- en plasticsector mogen vanaf 2030 geen gebruik meer maken van microplastics
 • consumenten moeten een ‘recht op reparatie’ krijgen: er moeten minder producten geproduceerd worden die snel kapot gaan
 • er moet meer biologisch voedsel verbouwd worden
 • het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet drastisch omlaag
 • een nieuw subsidiestelsel moet zorgen dat huizen, scholen en andere gebouwen vaker gerenoveerd worden, in plaats van gesloopt voor nieuwbouw
 • bedrijven moeten beboet worden als zij zich onterecht profileren als ‘groen’
 • er moet een CO2 -belasting aan de EU-grens ingevoerd worden, om oneerlijke concurrentie met minder duurzame geproduceerde producten te voorkomen
 • om de klimaatvoordelen van het reizen per trein op een voetstuk te zetten wordt 2021 het ‘Europees Jaar van de spoorwegen.’
 • er moet meer gerecycled worden
 • groene voorwaarden aan steunpakketten voor bedrijven
 • een duidelijke definitie wat een groene investering is en wat niet
 • banken maken bij verstrekking van kredieten een risicoprofiel van het project. In dit risicoprofiel moet ook de klimaatcrisis een belangrijk onderdeel gaan vormen

Wat betekent dit voor de accountantsbranche en voor u als ondernemer in het midden- en kleinbedrijf?

 • Bovenstaande maatregelen betekenen m.i. dat in de loop der tijd emissies een steeds belangrijker onderdeel gaan vormen van de investeringsprijs. Het gaat dus voordeliger worden om te investeren in vaste activa (wagenpark, machineparken en nog meer) met lage emissies. Hebben wij binnenkort een adviesgesprek over een nieuwe klimaatvriendelijke investering?
 • Steeds nadrukkelijker vraagt de overheid en de publieke opinie aan de accountantsbranche het maatschappelijk belang vóór het klantbelang te zetten. Moeten wij dadelijk als accountantsbranche gaan toezien op de CO2-uitstoot van onze klanten? Al kunnen we discussiëren of de klimaatcrisis niet überhaupt in het klantbelang en het maatschappelijk belang is.

Wij voorzien u graag van advies over hoe u het beste uit de coronacrisis kan komen en wat de beste investering is binnen al deze groene plannen.

Contact